مدل لباس
ساحل نشین تو
عنوان وبلاگ
توضیحات وبلاگ
نیا باران زمین جای قشنگی نیست ...من از اهل زمینم خوب می دانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل داردو پروانه را هم دوست دارد...

خنده را معنای سرمستی مدان انکه می خندد غمش بی انتهاست...

هرزه علف ها گندم نمایی میکنند.....

دلتنگی حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش را میکند

عشق یعنی پاک ماندن در فساد...اب ماندن در دمای انجماد...در حقیقت عشق یعنی سادگی در کمال برتری افتادگی....پیامک از محمد حسین

 موضوع مطلب : ادبی

پنجشنبه هفتم بهمن 1389 :: 14:35
شخصیت ادمها را از طریق کردارشان توصیف کنید تا هرگز فریب گفتارشان را نخورید.موضوع مطلب :

سه شنبه هفتم بهمن 1393 :: 2:56
 

مورد اعتماد بودن بهتر از دوست داشتنی بودن است .موضوع مطلب :

سه شنبه هفتم بهمن 1393 :: 2:48
بزرگی را گفتند: ذکری عنایت فرمایید. فرمود:«به ذکر شریف سکوت مشغول باشید! »

....................................................................

بزرگی را گفتند: اینها که عرفاء می گویند یافته اند، یا بافته اند؟ فرمود:« اگر یافتند که خوب یافتند و اگر بافتند هم خوب بافتند!»

 

سحرگه به ره یکی پیر دیدم         سوی خاک خم گشته از نا توانی

بگفتم چه گم کرده ای اندر این ره؟        بگفتا  جوانی،  جوانی،  جوانی!!!موضوع مطلب :

سه شنبه هفتم بهمن 1393 :: 2:41
حاجتی در دل بی تابم  داشتم...

به دل گفتم : لیاقت برآورده شدن خواسته ات را نداری وگرنه از

تو حرکت و از خدا برکت و خدا  هم برایت برآورده اش میکرد.

دل گفت : مگر آنچه را که تا بحال  خدا به تو داده است  لیاقتش را

داشته ای ! و مگر او تا بحال در بذل نعمت هاش به لیاقت تو نگاه

می کرده است ؟!

 .... و قسم می خورم که راست می گفت .

شاید چیزی را ناخوش بدارید و در آن خیر شما باشد و شاید

چیزی را دوست داشته باشید و به رایتان ناپسند افتد. خدا میداند

و شما نمیدانید.

                                                       ( بقره، ۲۱۶٫)موضوع مطلب :

سه شنبه هفتم بهمن 1393 :: 2:34

خوشی با خوبی فرق دارد؛

به خاطر خوبی ها؛

از خیلی خوشی ها؛

باید گذشت ...موضوع مطلب :

سه شنبه هفتم بهمن 1393 :: 2:31
بیزار باش از معشوقی که

              اسم هرزگی هایش را بگذارد

    «آزادی»

اسم نگرانی هایت را بگذارد

«گیر دادن»

و برای بی تفاوتی هایش

 «اعتماد داشتن به تو»

                        را بهانه می کند .موضوع مطلب :

سه شنبه هفتم بهمن 1393 :: 2:24
خواجه عبداله انصاری فرمود :

بدان که ، نماز زیاده خواندن ، کار پیرزنان است

و روزه فزون داشتن ، صرفه ی نان است 

و حج نمودن ، تماشای جهان است .

اما نان دادن ، کار مردان است...موضوع مطلب :

سه شنبه هفتم بهمن 1393 :: 2:18
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ : ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ :
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ.
 موضوع مطلب :

دوشنبه ششم بهمن 1393 :: 2:21
(( گنج ))
(( جنگ))
مى شود
(( درمان))
(( نامرد))
(( قهقهه))
(( هق هق ))
ولى
(( دزد))
همان
(( دزد))
است
(( درد ))
همان
(( درد ))
است و
(( گرگ))
همان
(( گرگ))
ارى سرزمین جملات وارونه 
جایست كه
(( من ))
(( نم))
زده است و
(( یار ))
(( راى))
عوض كرده است 
((راه))
گویى
(( هار ))
شده و
(( روز ))
به
(( زور ))
میگذرد 
(( اشنا))
را جز در
(( انشا ))
نمیبنى و چه
(( سرد))
است این
((درس))
زندگى اینجاست كه
(( مرگ))
برایم
(( گرم ))
میشود چرا كه
(( درد ))
همان
(( درد )) 
است.دلم
(( آرامش))
وارونه می خواهد
((شمارا))

 موضوع مطلب :

دوشنبه ششم بهمن 1393 :: 2:18
لینک صفحه دلخواه