مدل لباس
ساحل نشین تو
عنوان وبلاگ
توضیحات وبلاگ
نیا باران زمین جای قشنگی نیست ...من از اهل زمینم خوب می دانم که گل در عقد زنبور است ولی سودای بلبل داردو پروانه را هم دوست دارد...

خنده را معنای سرمستی مدان انکه می خندد غمش بی انتهاست...

هرزه علف ها گندم نمایی میکنند.....

دلتنگی حس نبودن کسی است که تمام وجودت یکباره تمنای بودنش را میکند

عشق یعنی پاک ماندن در فساد...اب ماندن در دمای انجماد...در حقیقت عشق یعنی سادگی در کمال برتری افتادگی....پیامک از محمد حسین

 موضوع مطلب : ادبی

پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ :: 14:35
مزه ی عشق به این خوف و رجاهاست رفیق!

 

عشق سرگرمی‌اش آزار و تسلاست رفیق!

قیمت یک سحر آغوش چشیدن، صد شب

گریه و بغض و تب و آه و تمناست رفیق!

نشدم راهی این چشمه که سیراب شوم

تشنگی خاص‌ترین لذت دنیاست رفیق!

بارها تا لب این چشمه دویده است دلم

آبش اما فقط از دور گواراست رفیق!

اسم آن روز که نامیده‌ایش روز وصال

در لغتنامه‌ی من «روز مباداست» رفیق!

«نیست در شهر نگاری که دل از ما ببرد»

بنشین شعر بخوان، دور جوان‌هاست رفیق!

انسیه سادات  هاشمی

 موضوع مطلب :

چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ :: 2:40
شايد كه سفره هاي پر از نان براي بعد

 

در خانه فقر آمده،ايمان براي بعد

يك روز دوست پشت در خانه اش نوشت:

ما خسته ايم، ديدن مهمان براي بعد

يك كوچه دركنار من و كودكي بكش

تصوير مرد پير خيابان براي بعد

جا مانده است دفتر فرياد در حياط

فرصت دهید، بارش باران براي بعد

هرگز كسي نديد كه يخ زد نگاهمان

هرگز كسي نگفت زمستان براي بعد

پرواز، اين هميشه ترين ، پيش روي ماست

يك عمر پشت ميله ی زندان براي بعد

شايد براي بعد، كسي از تبار من

بهتر بگويد عاطفه، انسان براي بعد

احسان ایزدیموضوع مطلب :

چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ :: 2:36
در کاخ مجلل سخن از عشق مگو که سعادت همه در کلبه ی درویشان است.موضوع مطلب :

شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴ :: 13:17
چو گفتـــــار بيهــوده بسيــار گشت                       سخنگوي در مردمي خوار گشت

به نايـافت رنجه مـكن خـــــويشتن                          كه تيمـار جان باشد و رنج تـن

 

****اشعار فردوسی*****

 

زدانش چو جان تـــرا مـــايـه نيست                    به از خامشي هيچ پيرايــه نيست

توانگر شد آنكس كه خرسنـــد گشت                  از او آز و تيمار در بنـــد گشت

 

****اشعار فردوسی*****

بـه آمــوختن چون فــروتن شـــوي                            سخن هــاي دانندگــان بشنوي

مگوي آن سخن، كاندر آن سود نيست                       كز آن آتشت بهره جز دود نيست

 

****اشعار فردوسی*****

 

بيــــا تا جهــــان را به بــد نسپريم                   به كوشش همه دست نيكي بريم

نبــاشد همي نيك و بـــد، پــــايدار                   همـــــان به كه نيكي بود يادگار

 

****اشعار فردوسی*****

 

همــــان گنج و دينار و كاخ بلنـــــد                نخواهــــد بدن مرترا ســـودمند

فــريــدون فــرّخ، فرشته نبـــــــود               بــه مشك و به عنبر، سرشته نبود

 

به داد و دهش يــافت آن نيگـــــوئي

  تو داد و دهش كن، فريدون توئي

 موضوع مطلب :

جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ :: 2:15
بعضی‌ وقت‌ها تو نه مسئولی

 

نه مقصر.

فقط محکومی

 موضوع مطلب :

جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ :: 1:57

من از ... سوزاندن خاری

 

که استاد قناعت ...پایداری ...سازگاری هست

 

می ترسم..موضوع مطلب :

جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ :: 1:31
گر درختی از خزان بی برگ شد
یا کرخت از سورت سرمای سخت


هست امیدی که ابر فرودین

برگها رویاندش از فر بخت


بر درخت زنده بی برگی چه غم

وای بر احوال برگ بی درخت
...  

یادمون باشه درختان ایستاده میمیرند قلندرمخلص شما.موضوع مطلب :

جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ :: 1:8

انسان زمانی نا امید می شود که چیزی به موفقیتش نمانده است.

انسان به اندازه ای که به مرحله ی انسان بودن نزدیک می شود،

احساس تنهایی بیشتری می کند

حضور هیچ کس در زندگی ما اتفاقی نیست

خدا در هر حضور جادویی نهان کرده برای کمال ما،

خوشا روزی که دریابیم جادوی حضور ها را

 

وقتی آنچه داریم می بخشیم ، آنچه نیازمند آنیم دریافت خواهیم کردموضوع مطلب :

جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ :: 1:6

خستگی را تو به خاطر مسپار

              که افق نزدیک است

                                     و خدایی که بیدار  تو را می بیند

                                 وبه عشق تو  همه حادثه ها می چیند

                                            که تو یادش افتی

                                     و بدانی که همه بخشش اوست

                                         و همینش کافیست....!!!موضوع مطلب :

جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ :: 1:0
لینک صفحه دلخواه